top of page

Polityka Prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania przez nas informacji o użytkownikach, w tym danych osobowych i plików cookie.

Niniejsza polityka dotyczy strony internetowej www.seemore.pl, której operatorem jest Seemore S.A. z siedzibą przy ul. B. Prusa 38/12, 50-319 Wrocław. Administratorem danych i operatorem serwisu jest Seemore S.A.

 

Kontaktowy adres e-mail: contact@seemore.pl

 

Operator jest administratorem Twoich danych osobowych dotyczących dobrowolnie podanych informacji na stronie internetowej.

 

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

- Obsługa zapytań poprzez formularze

- Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

Dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach, które następnie są wprowadzane do systemów operatora.

Przechowywanie plików cookies (tzw. "ciasteczek") na urządzeniach końcowych.

1. Informacje ogólne

Obszary logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione warstwą transmisji (certyfikat SSL). Gwarantuje to, że dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie internetowej są szyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane tylko na serwerze docelowym.

An essential element of data protection is the regular update of all software used by the operator to process personal data, which includes regular updates of programming components.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Usługa jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach dostarczonych przez operatora: WIX Inc.

3. Hosting

W określonych sytuacjach Administrator ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania umowy z Tobą lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy wykorzystują dane do realizacji celu działania strony internetowej.

 

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do czynności określonych odrębnymi przepisami (np. księgowość). W odniesieniu do danych marketingowych nie będą one przetwarzane dłużej niż 3 lata.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

- Dostępu do swoich danych osobowych,

- Sprostowania danych,

- Usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania,

- Oraz przenoszenia danych.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania określonego w pkt 3.3 c) dotyczącego przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania. Prawo sprzeciwu nie będzie jednak mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, może być stosowane wobec Ciebie w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego przez Administratora.

 

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przekazujemy ich poza obszar Unii Europejskiej."

4. Prawa użytkownika i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystywania danych

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli zostały one podane.

 

Usługa może rejestrować informacje o parametrach połączenia (znacznik czasu, adres IP).

 

Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się w adresie URL strony zawierającej formularz.

 

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Za każdym razem kontekst i opis formularza jasno informują, do czego jest on wykorzystywany.

4. Informacje w formularzach

Informacje o zachowaniu użytkownika w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

6. Logi administratora

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie internetowej za pośrednictwem Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje usługodawcy danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences

7. Kluczowe techniki marketingowe

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

 

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

- Realizacja celów określonych powyżej w sekcji "Kluczowe techniki marketingowe".

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany tych ustawień. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies oraz ich automatyczną blokadę. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8. Informacje o plikach cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępuj zgodnie z instrukcjami:

- Edge

- Internet Explorer

- Chrome

- Safari

- Firefox

- Opera

 

Urządzenia mobilne:

- Android

- Safari (iOS)

- Windows Phone

9. Zarządzanie plikami cookie - jak udzielać i wycofywać zgodę w praktyce:

Służymy pomocą.
Bądźmy w kontakcie.

Seemore S.A. realizuje projekt pt. „Inteligentny system wspomagania motocyklisty w aspekcie bezpieczeństwa z przewidywaniem zachowań uczestników ruchu drogowego przy wsparciu uczenia maszynowego” dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy 2014-2020. POIR.01.01.01-00-0318/22

Przedmiotem projektu będzie opracowanie innowacyjnej technologii zwiększającej bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie przestrzennej mapy otoczenia drogowego i przewidywanie konkretnych scenariuszy ruchu w oparciu o algorytmy AI. Wszystkie kluczowe informacje przekazywane są motocykliście poprzez urządzenia HMI (Human Machine Interface): zestawy słuchawkowe, diody LED, akcesoria wibracyjne czy wyświetlacze HUD (Head-Up Display). Na podstawie odpowiednich scenariuszy informuje motocyklistę o potencjalnych zagrożeniach: jazda na motocyklu staje się bezpieczniejsza i wygodniejsza. Rozwiązanie można zastosować w każdym motocyklu, bez konieczności wcześniejszych modyfikacji. Jednym z kluczowych elementów rozwiązania jest moduł Aware, który zbiera dane z otoczenia motocykla. Dane pochodzą z zestawu kamer (2 przednie, 2 tylne). Informacje uzyskane z czujników przetwarzane są w rdzeniu systemu (składającym się m.in. z VPU i NPU – jednostek przetwarzania wizualnego i neuronowego), a następnie przekazywane jeźdźcowi za pośrednictwem dodatkowych akcesoriów. Produkt zostanie w pełni przetestowany w warunkach laboratoryjnych i przystosowany do sprzedaży seryjnej każdemu użytkownikowi motocykla.
Całkowita wartość projektu: 6 224 142,50 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 4 678 206,25 zł

Seemore S.A. realizuje projekt pt. „Seemore Aware” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace badawczo-rozwojowe finansowane ze środków kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed poprzez dowód funduszy koncepcyjnych – BRIdge Alfa. Celem projektu jest stworzenie rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie przestrzennej mapy otoczenia drogowego, rozpoznającej obiekty na drodze i ostrzegającej rowerzystę o potencjalnych zagrożeniach. Efektem projektu będzie stworzenie prototypowego rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji i technikach przetwarzania obrazu do zastosowania w branży motoryzacyjnej.
Wartość projektu: 1 000 000,00 zł / . Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 zł

Dane firmy

Seemore S.A.
ul. B. Prusa 38/12
50-319 Wrocław, POLAND

VAT No. PL8982260906
Reg. No.KRS 0000863634
REGON 387238003

Kontakt

+48 500 263 639

Przepisy

Copyright © 2023

bottom of page