top of page

Zwyczaje Walne Zgromadzenie - 238/2022

Numer ogłoszenie: 63057  

Numer strony: 16

Rozdział I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych

Nazwa rozdziału: 3. Spółki akcyjne

Nr monitora: 238/2022

Data publikacji: 2022-12-09

Treść nagłówka: Poz. 63057. Seemore Spółka akcyjna we Wrocławiu. KRS 0000863634. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 7 października 2020 r. [BMSiG-62994/2022]

Zarząd Seemore S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. B. Prusa  38/12, 50-319 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000863634, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 5 stycznia 2023 r., o godz. 11 00 , w Kancelarii Notarialnej Patrycji  Pasińskiej-Kassaraba we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 27-29. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia

Newsy dla Inwestorów

Sprawdź inne aktualności, jeśli chcesz zobaczyć ważne aktualizacje i wydarzenia dedykowane dla inwestorów Seemore.

Służymy pomocą.
Bądźmy w kontakcie.

Seemore S.A. realizuje projekt pt. „Inteligentny system wspomagania motocyklisty w aspekcie bezpieczeństwa z przewidywaniem zachowań uczestników ruchu drogowego przy wsparciu uczenia maszynowego” dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy 2014-2020. POIR.01.01.01-00-0318/22

Przedmiotem projektu będzie opracowanie innowacyjnej technologii zwiększającej bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie przestrzennej mapy otoczenia drogowego i przewidywanie konkretnych scenariuszy ruchu w oparciu o algorytmy AI. Wszystkie kluczowe informacje przekazywane są motocykliście poprzez urządzenia HMI (Human Machine Interface): zestawy słuchawkowe, diody LED, akcesoria wibracyjne czy wyświetlacze HUD (Head-Up Display). Na podstawie odpowiednich scenariuszy informuje motocyklistę o potencjalnych zagrożeniach: jazda na motocyklu staje się bezpieczniejsza i wygodniejsza. Rozwiązanie można zastosować w każdym motocyklu, bez konieczności wcześniejszych modyfikacji. Jednym z kluczowych elementów rozwiązania jest moduł Aware, który zbiera dane z otoczenia motocykla. Dane pochodzą z zestawu kamer (2 przednie, 2 tylne). Informacje uzyskane z czujników przetwarzane są w rdzeniu systemu (składającym się m.in. z VPU i NPU – jednostek przetwarzania wizualnego i neuronowego), a następnie przekazywane jeźdźcowi za pośrednictwem dodatkowych akcesoriów. Produkt zostanie w pełni przetestowany w warunkach laboratoryjnych i przystosowany do sprzedaży seryjnej każdemu użytkownikowi motocykla.
Całkowita wartość projektu: 6 224 142,50 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 4 678 206,25 zł

Seemore S.A. realizuje projekt pt. „Seemore Aware” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace badawczo-rozwojowe finansowane ze środków kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed poprzez dowód funduszy koncepcyjnych – BRIdge Alfa. Celem projektu jest stworzenie rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie przestrzennej mapy otoczenia drogowego, rozpoznającej obiekty na drodze i ostrzegającej rowerzystę o potencjalnych zagrożeniach. Efektem projektu będzie stworzenie prototypowego rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji i technikach przetwarzania obrazu do zastosowania w branży motoryzacyjnej.
Wartość projektu: 1 000 000,00 zł / . Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 zł

Dane firmy

Seemore S.A.
ul. B. Prusa 38/12
50-319 Wrocław, POLAND

VAT No. PL8982260906
Reg. No.KRS 0000863634
REGON 387238003

Kontakt

+48 500 263 639

Przepisy

Copyright © 2023

bottom of page