top of page

Zwyczaje Walne Zgromadzenie - 124/2022

Numer ogłoszenie: 34681  

Numer strony: 16

Rozdział I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych

Nazwa rozdziału: 3. Spółki akcyjne

Nr monitora: 124/2022

Data publikacji: 2022-06-29

Treść nagłówka: Poz. 34681. Seemore Spółka akcyjna we Wrocławiu. KRS 0000863634. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 7 października 2020 r. [BMSiG-34462/2022]

Zarząd Seemore S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy  ul. B. Prusa 38/12, 50-319 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie  Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 863634,  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  25 lipca 2022 r., o godz. 12 00 , w Kancelarii Notarialnej Patrycji  Pasińskiej-Kassaraba we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 17/8. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności spółki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego. 

7. Podjęcie uchwały dot. pokrycia straty spółki. 

8. Podjęcie uchwał dot. udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 

Treść ogłoszenia

Newsy dla inwestorów

Sprawdź inne aktualności, jeśli chcesz zobaczyć ważne aktualizacje i wydarzenia dedykowane dla inwestorów Seemore.

Służymy pomocą.
Bądźmy w kontakcie.

Seemore S.A. realizuje projekt pt. „Inteligentny system wspomagania motocyklisty w aspekcie bezpieczeństwa z przewidywaniem zachowań uczestników ruchu drogowego przy wsparciu uczenia maszynowego” dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy 2014-2020. POIR.01.01.01-00-0318/22

Przedmiotem projektu będzie opracowanie innowacyjnej technologii zwiększającej bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie przestrzennej mapy otoczenia drogowego i przewidywanie konkretnych scenariuszy ruchu w oparciu o algorytmy AI. Wszystkie kluczowe informacje przekazywane są motocykliście poprzez urządzenia HMI (Human Machine Interface): zestawy słuchawkowe, diody LED, akcesoria wibracyjne czy wyświetlacze HUD (Head-Up Display). Na podstawie odpowiednich scenariuszy informuje motocyklistę o potencjalnych zagrożeniach: jazda na motocyklu staje się bezpieczniejsza i wygodniejsza. Rozwiązanie można zastosować w każdym motocyklu, bez konieczności wcześniejszych modyfikacji. Jednym z kluczowych elementów rozwiązania jest moduł Aware, który zbiera dane z otoczenia motocykla. Dane pochodzą z zestawu kamer (2 przednie, 2 tylne). Informacje uzyskane z czujników przetwarzane są w rdzeniu systemu (składającym się m.in. z VPU i NPU – jednostek przetwarzania wizualnego i neuronowego), a następnie przekazywane jeźdźcowi za pośrednictwem dodatkowych akcesoriów. Produkt zostanie w pełni przetestowany w warunkach laboratoryjnych i przystosowany do sprzedaży seryjnej każdemu użytkownikowi motocykla.
Całkowita wartość projektu: 6 224 142,50 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 4 678 206,25 zł

Seemore S.A. realizuje projekt pt. „Seemore Aware” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace badawczo-rozwojowe finansowane ze środków kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed poprzez dowód funduszy koncepcyjnych – BRIdge Alfa. Celem projektu jest stworzenie rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie przestrzennej mapy otoczenia drogowego, rozpoznającej obiekty na drodze i ostrzegającej rowerzystę o potencjalnych zagrożeniach. Efektem projektu będzie stworzenie prototypowego rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji i technikach przetwarzania obrazu do zastosowania w branży motoryzacyjnej.
Wartość projektu: 1 000 000,00 zł / . Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 zł

Dane firmy

Seemore S.A.
ul. B. Prusa 38/12
50-319 Wrocław, POLAND

VAT No. PL8982260906
Reg. No.KRS 0000863634
REGON 387238003

Kontakt

+48 500 263 639

Przepisy

Copyright © 2023

bottom of page